ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

 ชวนเยาวชนลูกหลานไทย แปลงร่างปลุกพลัง เป็น World Super Hero

 

ปิดเทอมนี้ ชวนเยาวชนลูกหลานไทย แปลงร่างปลุกพลัง เป็น World Super Hero ช่วยกันปกป้องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ถูกทำลาย เพื่อความเขียว ความสะอาด ความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติและทะเลไทยสืบไป

นำทีม World Super Hero โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กับกิจกรรมสนุกสนาน จิตอาสาเก็บขยะริมชายหาด ปล่อยเต่าตนุ 109 ตัว
ดำน้ำดูปะการัง ล่องเรือชมป่าชายเลน-ปลูกป่าโกงกาง เล่นบอร์ดเกม..นวัตกรรมศาสตร์พระราชา หนึ่งเดียวในโลก

เกาะแสมสาร...เกาะแห่งการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ชลบุรี โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 39 เสาร์ 27 – อาทิตย์ 28 เมย

สมัครด่วนก่อนเต็ม 099-397-5333 และ 094-403-4245

ร่วมบุญสร้าง #มหาทานบารมี ครั้งที่ 340 #ปล่อยเต่าตนุ 109 ตัว 

ร่วมบุญที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373 Line @dfoundation

Credit: วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ Weerasak Kowsurat Adoon Darathum