ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เสวนาวิชาการเรื่อง “กฎหมายเพื่ออากาศสะอาด (Clean Air Act) อย่างยั่งยืนของประเทศไทย”

 

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Institute of Area Studies: TIARA) จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “กฎหมายเพื่ออากาศสะอาด (Clean Air Act) อย่างยั่งยืนของประเทศไทย” โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘’แนวคิดและหลักการว่าด้วยสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด(Right to Breathe Clean Air)”

ผู้สนใจสามารถรับชมบันทึกการถ่ายทอดจาก

ห้องประชุมสัมมนา บี 1-1 ชั้น บี1

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ได้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7463492143743140&id=100061444930559