ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

สัมมนาเรื่อง “2024 - 2030 - 2050 โลกจะเดือดต่างกันอย่างไร ?”

 

 

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุุฒิสภา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “2024 - 2030 - 2050 โลกจะเดือดต่างกันอย่างไร ?” ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 -12.15 นาฬิกา ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา บี 1 - 3 ชั้น บี 1 อาคารรัฐสภา หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings Facebook Page และ Youtube Channel

*ท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์ 

https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=HQTO5