ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมกับ ทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ และต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตำบลเกาะขันธ์ ลงพื้นที่ บ้านควนเคี่ยม บริเวณสะพานข้ามคลองควนนางพิมพ์ หมู่ 9 ตำบลฝาละมี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มอบอาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมทาน จำนวน 200 กล่อง ให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่

เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมกับ ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติ ลงพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบอาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมทาน จำนวน 60 กล่องให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่

และเวลา 17.30 น. ลงพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มอบอาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมทาน จำนวน 40 กล่อง ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่