ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

 กิจกรรม Thailand Tourism Congress : Green Edition Climate Change & Tourism

วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ จังหวัดเชียงราย ในการจัดกิจกรรม Thailand Tourism Congress : Green Edition Climate Change & Tourism โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง ‘’ความท้าทายของการท่องเที่ยว…จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’’

กิจกรรมการประชุมเสวนาครั้งนี้จัดโดยสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ