ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (แห่งที่ 2)

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (แห่งที่ 2) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประกอบอาหารกล่องปรุงสุก จำนวน 2 มื้อ (มื้อเที่ยงและมื้อเย็น) มอบให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวมจำนวน 16,900 กล่อง เมนูดังนี้ 

- ข้าวสวยผัดกะหล่ำปลีหมูสับ

- ข้าวสวยผัดกะหล่ำปลีไก่สับ

- ข้าวสวยผัดพริกแกงหมูสับใส่ถั่วฝักยาว

ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองคล้า ชุมชนบ้านหนองหว้า และ ชุมชนบ้านโนนหว้านไพล อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สำรวจความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมทั้งอพยพผู้ป่วยสูงอายุ และเด็ก ส่งโรงพยาบาลชัยภูมิ