ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

กิจกรรม สว. ช่วยอีกแรง ! สมาชิกวุฒิสภา ตั้ง “กองทุนฯ” ช่วยสู้โควิด ฯ

 

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกิจกรรม สว. ช่วยอีกแรง ! สมาชิกวุฒิสภา ตั้ง “กองทุนฯ” ช่วยสู้โควิด ฯ “พลเอกสิงห์ศึก” นำทีม สว. ลงพื้นที่ ชุมชนใน กทม. มอบถุงยังชีพ ให้ความช่วยเหลือ คนกักตัวที่บ้าน เผย สว. บริจาค คนละ 5 หมื่น ได้10 ล้าน มอบเข้า “กองทุนชัยพัฒนา ฯ” ช่วยโควิด ฯ แล้ว ยังเดินหน้าลงพื้นที่ ต่อไป 
สว. ไม่นิ่งนอนใจ.....ขอเป็นส่วนหนี่งในการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดฯ
สว. ช่วยอีกแรง !
.
 
โดย ก่อนหน้านี้ วุฒิสภา นำโดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย. ประธาน สว. ได้มอบเงิน10 ล้านบาท เข้ากองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 โดย สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันบริจาคเงิน คนละ 50,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย รวมทั้งโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ทางการแพทย์ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 มูลนิธิชัยพัฒนา
นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิสภา ยังได้ตั้งกองทุนเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนฯ โดยได้รับบริจาคเงินจากสมาชิกวุฒิสภา คนละ 10,000บาท ได้ยอดเงิน บริจาค ทั้งสิ้น 2,280,233 บาท
โดยได้นำในกองทุนนี้ ไปจัดถุงยังชีพเพื่อนาไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นกรุงเทพมหานครที่ได้รับ ผลกระทบ 2,000 ชุด ใน “โครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชนร่วมสู้ภัยโควิด-19”
โดยใน ถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม น้ำปลา บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป นมถั่ว เหลือง และหน้ากากอนามัย
หากครัวเรือนใด มีผู้ป่วยติดเตียงจะได้รับถุงยังชีพเพิ่มขึ้น
ส่วนครัวเรือนใด ที่มี ผู้ป่วยcovid แล้วพี่น้องที่อยอู่าศัยในบ้านที่ต้องกักตัส ก็จะได้รับคสามช่วยเหลือเพิ่ม
 
ที่มา
https://www.facebook.com/100001454030105/posts/4095849917140102/?d=n 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------