ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘’ สิทธิผู้พิการ …สิทธิที่สังคมพูดถึง แต่ยังไม่เข้าใจ’’

30 มีนาคม 2567 ในกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ ที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘’ สิทธิผู้พิการ …สิทธิที่สังคมพูดถึง แต่ยังไม่เข้าใจ’’

จากนั้นขึ้นเป็นวิทยากรบนเมรุ ศาลาบำเพ็ญกุศล เพื่ออภิปรายร่วมกับ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นายกิตติ อินทรกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสว่าง ศรีสม กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ นางสาวณัฏฐ์ธมน ธนไตรสิทธิ์ หรือวันใหม่ อดีตนักเรียนมัธยมที่ถูกกระสุนลูกหลงจนตาบอดทั้งสองข้าง นายมูฮัมหมัด กัยฟาร เพื่อเสวนาเรื่อง ‘’จากความตระหนักรู้ สู่ปฏิบัติการ : สิทธิคนพิการและการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ‘’

โดยได้รับเมตตาจาก พระมหานภันต์ สนติภทโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ เป็นผู้ดำเนินรายการ