ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เป็นวิทยากรเวทีสนทนา มหกรรมถนนคนเดิน ‘’แนวอุบล’’

 

 

1 มิถุนายน 2567 คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรเวทีสนทนาร่วมกับ อาจารย์ปัญญา แพงเหล่า นักประวัติศาสตร์ คุณไพบูลย์ จงสุวัฒน์ ประธานบริษัทห้างยิ่งยงพานิช ห้างสรรพสินค้าแห่งแรก ในจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการเสวนาเวทีโดย อ.นพพร พันธ์เพ็ง เพื่อสนทนาถอดประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนถนนสายกลาง ย่านค้าขายเก่าแก่ของเมืองอุบล ที่เวทีกลางแยกหน้าร้านทองเก่าแก่ห้างแรกของเมือง ร่วมกันเล่าถึงความเปลี่ยนไปในยุคสมัยและความน่ายินดีที่ชุมชนเมืองเก่า ถนนอาคาร ตรอกซอยโบราณที่รวมอยู่อย่างลงตัวนี้ สามารถเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ถ่ายทอดจิตวิญญาณการอยู่ร่วมของผู้คน 5 ชาติพันธุ์ ชุมชนไทย ชุมชนจีน ชุมชนลาว ชุมชนชาวอินเดีย และชุมชนเวียดนาม อันเป็นที่มาของความผสมกลมกลืนของวิถีชีวิต อาหารการกิน การอยู่ร่วมทางวัฒนธรรม การนับถือศรัทธาในศาสนาและคติธรรมของเมือง รวมทั้งร่วมกันบันทึกรักษาสันติธรรม สันติวัฒนธรรม ผ่านยุคสมัยของการบุกเบิก จากยุคขนส่งทางท่าเรือของแม่น้ำมูลที่เขตเทศบาลเดิม ยุคกองทัพญี่ปุ่นมาสร้างสนามบินที่อุบล เชลยศึกฝรั่งยุคสงครามเอเชียบูรพา อนุสาวรีย์ความดีที่ฝรั่งสร้างให้เพื่อรำลึกความมีจิตใจเอื้อเฟื้อและกล้าหาญของชาวอุบล ในการคอยหาทางลักลอบช่วยเหลือเชลยฝรั่งระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ผ่านยุครถไฟราง สะพานเสรีประชาธิปไตย ตลาดใหญ่ ตลาดน้อย ยุคฝรั่งมาตั้งฐานทัพที่อุบลในยัคสงครามเวียดนาม จนถึงยุคที่ถนนขยายกระจายเมืองออกไปโดยรอบด้าน

การเป็นเมืองแห่งธรรมมะ เมืองแห่งธรรมชาติ และเมืองแห่งวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง สงบ และการเปลี่ยนผ่านจากยุคโรงสี โรงหนังและโรงปอ มาสู่การเป็นเมืองแห่งเกจิอาจารย์สายวิปัสสนา เป็นเมืองแห่งวัดวาอาราม การประดิษฐ์เทียนพรรค เมืองปราชญ์และปรัชญาการศึกษา เมืองการแพทย์พยาบาล ที่ใหญ่ที่สุดในแดนอีสานใต้

ปิดท้ายการสนทนาเวทีด้วยการนำเสนอวิสัยทัศน์และวิธีการในการพัฒนาโครงการถนนคนเดิน เพิ่มคุณค่าชีวิตวัฒนธรรมร่วมสมัย ปลุกมิติเศรษฐกิจ สังคม และความกลมเกลียวของภาคประชาสังคมของคนพื้นที่ให้ยั่งยืนไปด้วยกัน

กิจกรรมนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี และองค์กรเครือข่ายตลอดจนภาคเอกชนเจ้าของอาคารในเขตเมืองเก่า จัดมหกรรม ถนนคนเดิน ‘’แนวอุบล’’ เป็นเวลา 3 วันระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2567

มีกิจกรรมการแสดงงานศิลปะ งานอาหาร งานภาพยนตร์หนังกลางแปง งานจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่น ของดีพื้นบ้าน การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม ในช่วงเย็นของทั้งสามวัน ภายใต้ความร่วมมืออย่างอบอุ่นของจากบรรดาเจ้าของห้องแถวในย่านที่จัดมหกรรม