ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

บรรยายพิเศษเรื่อง ‘’ไทยจะปรับตัวอย่างไรในยุคโลกเดือด’’

 

15 พฤษภาคม 2567 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธาน กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่อง ‘’ไทยจะปรับตัวอย่างไรในยุคโลกเดือด’’ ที่ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI โดยมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช ประธานสถาบัน และนักวิจัยและผู้บริหารสถาบันวิจัย TDRI ให้การต้อนรับและร่วมรับหังตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง ต่อเรื่องแผนการจัดการด้านการปรับตัวที่ผู้บริหารประเทศของรัฐบาลกลาง ผู้บริหารเมืองต่างๆในแต่ละภูมิภาค ผู้บริหารหรือสภาท้องถิ่น ตลอดจนแกนนำของชุมชนควรวางแผนในการรับมือ ป้องกันภัยล่วงหน้าที่จะมากับภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศสุดขั้ว และอุณหภูมิความร้อนที่จะมีวันที่ร้อนเกิน 40องศาเซลเซียสมากวันขึ้นในทุกๆปี การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร การดูแลภาคสังคมและการย้ายถิ่น การจัดการระบบสุขภาวะมวลรวม การจัดการภาคท่องเที่ยวเดินทางและการวางแผนความเป็นธรรมด้านพลังงาน เป็นต้น