ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

8 มิถุนายนทุกปี เป็นวัน World Ocean Day

 

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
วันที่ 8 มิถุนายนทุกปี เป็นวัน World Ocean Day เมืองไทยเรียกกันเองว่า วันอนุรักษ์ทะเลโลก แต่จะเรียกอะไรก็ตาม เราทุกคนมีส่วนทำร้ายทะเล แม้แต่ผู้ที่เกิดมาไม่เคยไปถึงทะเลสักหน
ขยะและน้ำทิ้งน้ำเสียทั้งหมดที่มนุษย์ก่อ ล้วนแต่มุ่งหน้าไปจบที่ทะเลทั้งสิ้น ด้วยลม ด้วยสายน้ำไหล ทั้งใต้ดินและบนดิน ร้ายกว่านั้น มนุษย์ขนขยะไปเทลงทะเลตรงๆเลยก็แยะทะเลและมหาสมุทรได้กลายสภาพเป็นถังรองรับขยะและสารพัดมลพิษมาเรื่อย เราต้องลดการทำร้ายทะเลลงให้ได้ และมีโอกาสเมื่อใดก็ควรออกไปเก็บกวาดทำความสะอาดให้ทะเลบ้าง
 
-------------------------------------------------------------------------
ติดตามเรื่องราวข่าวสาร วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เพิ่มเติมผ่านสื่อโซเชี่ยลได้ที่
Web: www.weerasak.org
-------------------------------------------------------------------------