ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร 2566 (BANGKOK FILM FESTIVAL 2023)

 

เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร 2566 (BANGKOK FILM FESTIVAL 2023) กรุงเทพ "มีคื" THE CREATIVE CITY วันที่ 20 - 22 ม.ค. 2023 

"กรงเทพมีดี เมืองแห่งหนัง" เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร เต็มอิ่มกับ 7 กิจกรรม ตลอด 3 วัน 

กิจกรรมที่ 1 : สัมมนาเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ, นักสร้างภาพยนตร์ รุ่นใหม่ ฯลฯ

กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการกรณีศึกษาจาก 3 ทีมสร้างภาพยนตร์ดัง

กิจกรรมที่ 3 : ฉายหนัง-นั่งคุย กับนักสร้างสารคดี ที่วีซีรีย์ บน STREAMING PLATFORM

กิจกรรมที่ 9 : ประกาศรางวัลภาพยนตร์สารคดีสั้น CONNECTIN6 BAN6KOK 2030 

กิจกรรมที่ 5 : ฉายหนังกลางแปลงภาพยนตไทย 3 เรื่องที่เคยฉายทั่วโลก

กิจกรรมที่ 6 : การแสดงดนตรีจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ 6 วง

กิจกรรมที่ 7 : ออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนจาก 50 เขตกรุงเทพมหานคร