ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมถอดรหัสเศรษฐกิจผ่าแผนการลงทุนไปด้วยกันกับ ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

หลังจากที่ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ออกมาเปิดเผย ตั้งแต่ ปี 64 โลกค่อนข้างตื่นตัว !!! มีประเทศคู่ค้าของไทยเริ่มมีการจัดเก็บภาษีพลาสติก เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) แต่สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีจากพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นการเฉพาะ....

มาตรการจัดเก็บภาษีพลาสติก มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง แล้ว ภาษีพลาสติกแต่ละประเทศมีกฏกติกาจัดเก็บเหมือนกันหรือไม่ ไทยจะเริ่มจัดเก็บอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ แล้วผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ต้องปรับตัวอย่างไร หากมองในระยะสั้น-กลาง-ยาว คุ้มหรือไม่ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกดอถอย ภาคธุรกิจกำลังเผชิญกับ ต้นทุนการผลิตที่สูง พึ่งพาการนำเข้าก็ไม่น้อย

ร่วมถอดรหัสเศรษฐกิจผ่าแผนการลงทุนไปด้วยกันกับ ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ติดตามได้ใน ข่าวเด่นฯ ECON Plus ทุ่มตรง-ค่ำนี้ ดำเนินรายการโดย ธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์