ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ Dr.Sok Sokrethya ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชา สมเด็จฮุนเซน

 

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 Dr.Sok Sokrethya ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชา สมเด็จฮุนเซน ผู้แทนรัฐบาลกัมพูชาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยว ได้พบกับ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา ของไทยอย่างไม่เป็นทางการ โดยมี นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของวุฒิสภา เข้าร่วมรับฟังในฐานะผู้ประสานงาน

ภายหลังการแนะนำตัวแล้ว Dr.Sam ได้เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงสถานการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดว่า หลังสถานการณ์โควิดท่านเชื่อว่าการท่องเที่ยวของกัมพูชาจะเปลี่ยนแปลงไปและจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกัมพูชาจะไม่เหมือนก่อนช่วงเกิดโควิด นอกจากนี้การท่องเที่ยวหลังโควิดจะมีการนำระบบ AI เข้ามาใช้ในการท่องเที่ยวมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ท่านรัฐมนตรีจึงมีความตั้งใจที่จะเขียนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกัมพูชาขึ้นใหม่ และหากเป็นไปได้ก็อยากจะเขียนให้แล้วเสร็จในช่วงระหว่างเวลาที่ยังพำนักอยู่ที่ประเทศไทย ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกัมพูชา ท่านมีความตั้งใจไว้อย่างน้อยที่สุด 8 ประการที่จะดำเนินการดังนี้คือ

1. จะทำเป็นแผนการท่องเที่ยวที่มีระยะเวลา 12 ปี ที่จะให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเที่ยวในกัมพูชาให้ได้เป็นจำนวนถึง 12,000,000 คน

2. เป้าหมายของแผนการท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญเรื่องการกระจายรายได้ให้แก่คนกัมพูชาอย่างทั่วถึง

3. จะเพิ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงศาสนา (และจะไม่ใคร่ให้ความสนใจกับเรื่องการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเล่นคาสิโน )

4. จะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่คือบล็อกเชน (Block Chain) และฟินเทค (Financial Technology) เข้ามาใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยว

5. จะสร้างเมืองเสียมราฐใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยว จากทั่วโลก เมืองแห่งนี้จะเป็น Smart City และเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะออกไปเที่ยวยังเมืองต่างๆ ได้ด้วย

6. จะเพิ่มจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวของกัมพูชาขึ้นใหม่อีกราว 2000 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปราสาทหินโบราณ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนาให้มากขึ้น

7. จะจัดทำบัตรสมาชิกพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกจำนวนหนึ่งล้านใบ ผู้ถือบัตรพิเศษนี้จะได้สิทธิ์พิเศษต่างๆ ในการท่องเที่ยวภายในประเทศกัมพูชา ผู้ถือบัตรพิเศษนี้จะต้องมีเงินลงทุนระหว่าง 500,000-1,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และ

8. จะมีสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ที่เมืองเสียมราฐ สนามบินแห่งนี้จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ถึงปีละ 7-15 ล้านคน และสนามบินแห่งนี้จะแล้วเสร็จในปี 2022
 

ที่มา https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat-1408820812765288/

 ---------------------------------------------