ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

รมต.วีระศักดิ์ รมว.กก. วิ่งท้าฝนรอบศูนย์ราชการ 5 กม.

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ปล่อยตัวนักวิ่งและร่วมวิ่งฝ่าฝนระยะทาง 5 กม. ในกิจกรรม "วิ่งท้าฝน" รอบศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งและร่วมวิ่งฝ่าฝนระยะทาง 5 กม.ในกิจกรรม "วิ่งท้าฝน"ที่รอบศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคมหาทุนจัดถุงยังชีพเพื่อให้นักข่าวที่เข้าถึงพื้นที่เพื่อทำข่าวประสพภัยมีถุงยังชีพช่วยเหลือแก่ราษฎรได้เองด้วยเพราะประสบการณ์ของนักข่าวพบว่ากว่าที่จะมีความช่วยเหลือตามไปถึงพื้นที่ก็ต้องรออีกอย่างน้อยสองสามวันหลังเป็นข่าวเผยแพร่แล้วนักข่าวจึงอยากมีถุงยังชีพไปพื้นที่ๆจะทำข่าวด้วยเลย..เพื่อจะได้หยิบยื่นความช่วยเหลือใก้ผู้ประสบภัยที่อยู่ในสภาพยากลำบากที่สุดก่อน

ในการนี้นายกสมาคมนักข่าวเพื่อสังคม คุณธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ ผู้ออกแบบคีมตัดเหล็กนะบบไฮโดรลิคปั้มด้วยมือ..ซึ่งมีพลังตัดโซ่เหล็กขาดได้ในครั้งเดียวเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องพ่นไฟให้เหล็กร้อนจนขสด..ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ประสบเหตุได้จัดแจกคีมตัดเหล็กระบบคันโยกไฮดรอลิคนี้แก่หน่วยกู้ภัยที่มาจากจังหวัดต่างๆเพื่อนำไปใช้ในภารกิจกู้ภัยต่อไป

ที่มา 'รมว.กก.' วิ่งท้าฝนรอบศูนย์ราชการ 5 กม. (bangkokbiznews.com)

---------------------------------------------