ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

 การบรรยายพิเศษหัวข้อ ทิศทางประเทศไทยกับระเบียบโลกใหม่

 

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
บันทึก MICE Talk 2020 การบรรยายพิเศษ โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ในหัวข้อ "ทิศทางประเทศไทยกับระเบียบโลกใหม่ " จากนั้นเป็นการร่วมเสวนาเรื่อง"The New Phenomenan Of Global Economy เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยน เราต้องปรับ " โดย รศ. ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ดร.อารม์ ตั้งนิรันดร และ ดร. สันติธาร เสถียรไทย
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ ห้องรีเจนซี่บอลรูม โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
10 กันยายน 2563
-------------------------------------------------------------------------
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา 
#weerasak.org