ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

เสวนา ในหัวข้อ ‘’พลิกโฉมท่องเที่ยวไทย สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’’

 

22 กันยายน 2566 ที่ห้องพิมานสยาม โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก สำนักผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดให้มีเวทีเสวนา ในหัวข้อ ‘’พลิกโฉมท่องเที่ยวไทย สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’’ โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และน้องอาย กมลเนตร เรืองศรี พิธีกรนักแสดง และ influencer สายกรีน ผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมสนทนาบนเวที

โดยมี นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ เปิดงาน และบรรยายสรุปนโยบาย ตลอดถึงทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของ ททท.และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

โดยนายวีระศักดิ์ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการความยั่งยืนที่กำลังเป็นประเด็นหลักอย่างรวดเร็ว และทะลุทะลวงเข้าไปถึงใจกลางของทุกวงการ และสังคม ตลอดจนการเรียกร้องจากทุกตลาดที่ต่างคาดหวังจะเห็นความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและใช้ชีวิตของมนุษย์ไปในทางที่คำนึงถึง ระบบนิเวศน์ธรรมชาติ ระบบคุณค่าทางสังคม การลดความเหลื่อมล้ำ และการพิทักษ์ธรรมาภิบาลในทุกกิจกรรม

‘’…นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ออกเดินทางเพื่อค้นและเปรียบเทียบประสบการณ์ใหม่ๆ ไทยจึงควรหาทางส่งมอบประสบการณ์ที่ให้ทั้งความรู้ ความละเอียดอ่อนแต่มีสีสรร แถมยังสนุก เกี่ยวกับการจัดการให้เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืน ตั้งแต่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การนึกถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก ว่าเขาจะเข้าถึงจุดต่างๆได้อย่างไร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยว low carbon แม้แต่เที่ยวแบบ carbon neutral หรือในที่สุดอาจสามารถออกแบบถึงจุดที่เป็น net zero ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนทั้งนักท่องเที่ยว เปลี่ยนทั้ง supply chain ของวงการท่องเที่ยวในไทย ทั้งจากระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับกิจการ และระดับชุมชนหรือบุคคล ที่เน้นเรื่องความเป็นธรรม และความเอื้อเฟื้อต่อปัจจัยรอบข้าง…’’นายวีระศักดิ์ระบุ

ส่วนอาย กมลชนกกล่าวเสริมว่า ‘’…อายเขียนหนังสือ อายทำคลิปเล่าเรื่องประสบการณ์ท่องเที่ยวบนออนไลน์แบบหยอดมุมความรู้ให้ผู้ติดตามเสมอ โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใส่ใจกับบทบาทของผู้คนตัวเล็กๆที่มีเรื่องราวอันน่าประทับใจ อายเชื่อว่ามันเหมือนการหยอดเมล็ดเอาไว้ ต้องค่อยๆให้น้ำพรวนดินไปเรื่อยๆแล้วสิ่งนั้นจะเติบใหญ่ไปจนได้เอง

ปิดท้ายกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังประโยชน์ของเครื่องมือกำกับความยั่งยืนระดับองค์กรที่มีมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ISO26000 และกรอบ AA1000SES โดยนาย ชัย วงศ์อาจ กรรมการผู้จัดการ ซีดับบลิวเค คอนซัลติ้ง