ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ปั่นร้อยใจไทย-เกาะกง

29 กรกฎาคม 2565 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาของไทย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายอำเภอคลองใหญ่ ร่วมกิจกรรมปั่นร้อยใจ ไทย-เกาะกง กับ คุณหญิงมิถุนา ภู่ทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ของกัมพูชา โดยมี ท่าน Kater Mohammatt Norssri รองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของกัมพูชาเดินทางมาร่วมต้อนรับจากกรุงพนมเปญ

ในการนี้มีนักปั่นจักรยานจากทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาเข้าร่วมปั่นถึง 500 คนผ่านเส้นทางทั้งจากอำเภอคลองใหญ่ของจังหวัดตราด ผ่านด่านชายแดนทั้งสองประเทศ ข้ามสะพานใหญ่ที่ทอดข้ามแม่น้ำสตึงงัมหรือแม่น้ำคลองคืน จนไปจุดแวะพักรับประทานอาหารก่อนวกกลับที่ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งฝ่ายไทยเคยมาสร้างมอบไว้ที่บริเวณที่ทำการตำบลของบ้านบางคายัค ซึ่งติดกับป่าชายเลนขนาดใหญ่นับหมื่นไร่ของจังหวัดเกาะกง ของกัมพูชา

นับเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเมืองชายแดนทั้งสอง คือจังหวัดตราดและจังหวัดเกาะกงของกัมพูชาหลังผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด19-เป็นครั้งแรก ในช่วง3ปีที่ผ่านมา หลังจากที่เคยจัดกิจกรรมปั่นร้อยใจ ไทย-เกาะกงมาแล้วสองครั้งก่อนโควิดจะระบาดไปทั่วโลก

‘’กิจกรรมเชื่อมไมตรีภาคประชาสังคมอย่างนี้ นอกจากจะดีต่อความสัมพันธ์แล้ว ยังเป็นการสร้างการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon และท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ดีเยี่ยม รวมทั้งได้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมมาเพิ่มให้ผูกพันแน่นแฟ้นขึ้นด้วย’’ นายวีระศักดิ์กล่าว

อนึ่ง เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม รายได้ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่หักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะถูกส่งไปสมทบกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ต่อไป

----------------------------------------

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ประธานอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา, สมาชิกวุฒิสภา และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ที่มา www.weerasak.org / https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

----------------------------------------