ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

บรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘’Soft Power ไทย อย่างไรถึงจะปัง!”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘’มองภาพงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน’’ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

จากนั้น นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อดีตเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘’Soft Power ไทย อย่างไรถึงจะปัง!”

โดยได้รับความสนใจจากประชาคมนักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมฟัง ณ สถานที่จัดงานและเข้าร่วมทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก

สำหรับเจ้าภาพผู้จัดงานเวทีนี้ คือ RUN หรือ Research University Network Thailand ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ 8 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมทางวิชาการภายใต้ concept “Driving BCG Economy through R&I”

----------------------------------------

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ประธานอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา, สมาชิกวุฒิสภา และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ที่มา www.weerasak.org / https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

----------------------------------------