ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

กิจกรรม Library Talk หัวข้อ Soft Power : อำนาจแห่งการสร้างสรรค์ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ของ หอสมุดรัฐสภา

16 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการจัดกิจกรรม Library Talk หัวข้อ Soft Power : อำนาจแห่งการสร้างสรรค์ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ของ หอสมุดรัฐสภา ที่ห้องกิจกรรมชั้น บี1 อาคารรัฐสภา

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ‘’ พลังภาคประชาสังคม กับ Soft Power “ โดยมีใจความสรุปว่า เมื่อใดที่เราคิดว่าอะไรบ้างเป็น Soft Power ได้ เราควรต้องคอยตรวจทานตนเองเสมอด้วยว่า นอกจากช่วยให้ขายของได้แล้ว เราจะใช้Soft Power ทำอะไรได้อีก เช่น สร้างศักดิ์ศรีความน่าเคารพนับถือในเวทีสากล ตัวอย่างจากความสามัคคี เสียสละเพื่อร่วมกันช่วยทีมนักฟุตบอลเยาวชนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ได้ทำให้โลกชื่นชมคนไทย น้ำใจไทยในการดูแลกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เงินก็ซื้อมาให้เราไม่ได้ วัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในบุคลิคของเราคือยิ้มแย้มและยืดหยุ่น แต่ที่ควรปรับปรุงคือต้องอย่าปล่อยให้หย่อนยาน… ‘’

ในการนี้ นายวีระศักดิ์ยังได้มอบหนังสือตำรากฏหมายโบราณเป็นจำนวน 59เล่ม ซึ่งเป็นกลุ่มหนังสือหายากให้เป็นสมบัติของหอสมุดรัฐสภาด้วย เช่นหนังสือ’’คำอธิบายพระราชบัญญัติในปัจยุบัน’’ รวบรวมโดย พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดากฏหมายไทย ซึ่งหนังสือดังกล่าวมีอายุกว่าร้อยปี และมอบหนังสือ ‘’ประมวลสนธิสัญญา’’ ซึ่งรวบรวมตั้งแต่สนธิสัญญาราชอาณาจักรสยามกับราชอาณาจักรอังกฤษเป็นต้นมา โดยมีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางเพลินพิศ เพชรเจริญ ประธานเปิดกิจกรรม Library Talk และผู้อำนวยการกองวิชาการ สภาผู้แทนราษฎร และผู้บังคับบัญชากลุ่มงานหอสมุดรัฐสภาเป็นผู้รับมอบ

จากนั้นเวทีอภิปรายได้รับเกียรติจาก สส.สิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ สส.เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร และศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข หัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันเสวนาตามหัวข้อ Soft Power : อำนาจแห่งการสร้างสรรค์ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีนางสาวพัชราวลัย เด่นนิติรัตน์ ดีเจรายการวิทยุรัฐสภา เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา