ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมปาฐกกาหัวข้อเรื่อง การปรับตัวของธุรกิจ ในยุคการเปลี่ยนแปลง

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ห้องสัตตบงกช มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NORTH BANGKOK UNIVERSITY) วิทยาเขตรังสิต สัมมนาวิชาการ ทันเกมธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ ส้มมนาวิชาการ ทันเกมธุรกิจพิชิตความสำเร็จ ปาฐกถาพิเศษ "การปรับตัวของธุรกิจ ในยุคการเปลี่ยนแปลง" โดย ดร. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   กลุ่มนักศึกษาป.โท ป.เอก ทั้งที่เรียนอยู่และที่จบแล้วก็มีมาฟัง คณาจารย์ทั้งจากในมหาวิทยาลัยและจากโรงเรียนข้างเคียงก็มาฟัง นับเป็นประชาคมที่กระหายความรู้ที่น่าชื่นชมมากครับ

หลังกล่าวเปิดงานสัมมนา โดย ดร.นันทนา ชวศิริกุลฑล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เวลา 14:00 - 14:55 น. ปาฐกกา หัวข้อเรื่อง การปรับตัวของธุรกิจ ในยุคการเปลี่ยนแปลง โดย ดร.วีระศักดิ์ โควสุธัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

หลังจากนั้นยังมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง บริหารการเงินหลังสถานการณ์โควิด 19 โดย ดร.อุกฤษฏ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทน บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และสัมภาษณ์พิเศษ หัวข้อเรื่อง พลิกวิกฤตสู่ธุธกิจพันล้าน โดย คุณพัชธพล สุทธิธธรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนจบการสัมมนา