ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

คณะนักวิจัยจากเยอรมันและญี่ปุ่นเข้าพบสัมภาษณ์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

16 มกราคม 2566 ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไทย นำคณะนักวิจัย จากเยอรมันและญี่ปุ่น ซึ่งกำลังเดินทางทั่วอาเซียนเพื่อศึกษาถอดบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารประเด็นด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอินเดีย เข้าพบสัมภาษณ์ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไทย ที่ห้องรับรองพิเศษ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร