ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ‘’… ESG ปัจจัยหลักของความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม…’’

 

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หอประชุม โรงแรมโนโวเทล คอนเวนชั่น อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่วิทยากรบรรยาย ในหลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 15 (มส.15) ในหัวข้อ ‘’… ESG ปัจจัยหลักของความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม…’’ โดยได้รับความสนใจซักถามแลกเปลี่ยนในสาระของหัวข้อดังกล่าว จากผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการอบรมอย่างอบอุ่น