ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปฟังการปาฐกถา ‘’สิรินธร’

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับเชิญจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปร่วมรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปฟังการปาฐกถา ‘’สิรินธร’’ เรื่อง ‘’มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่…คงคุณค่าแข่งขันได้ในยุคปรับเปลี่ยนพลิกผัน‘’ โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เนื้อหาการนำเสนอของ ดร.สันติธาร ดีมากๆ ให้แง่คิดมีข้อเสนอที่คมคาย กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงปรบพระหัตถ์ และยกกล้องถ่ายภาพขึ้นบันทึกสไลด์การนำเสนอเป็นช่วงๆ การนำเสนอใช้ระยะเวลา 45 นาที หลังจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะนำสาระการปาฐกถาออกมาจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป