ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ปาฐกถาเกียรติยศเรื่อง ‘’…การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา…’’

ในโอกาสครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี ของมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กษาน จาติกวนิช ซึ่งจัดทุก 2 ปี

โดยในปี 2566 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เรียนเชิญ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง ‘’…การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : ในภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา…’’ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ประธานกรรมฝ่ายจัดปาฐกถาเกียรติยศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมรับฟังในหอประชุมมีทั้งคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

รวมทั้งได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดเผยแพร่ทาง IPTV ของมหาวิทยาลัยมหิดล https://iptv.mahidol.ac.th ด้วย