ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “SMART HUMAN ฝ่าวิกฤต พิชิตธุรกิจ”

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการ “SMART HUMAN ฝ่าวิกฤต พิชิตธุรกิจ” ของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย์ รุ่นที่ 2 ในงานมีนักบริหารงานบุคคล และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆมากมาย 

 

********************************

ดูรายละเอียดได้ที่ https://rb.gy/fufuv3

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/jUHASfLUDDjPcxP19

*********************************