ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค​ ครั้งที่ 3 ณ​ จังหวัดเชียงใหม่

 

**คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ร่วมกับคณะอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค​ ครั้งที่ 3 ณ​ จังหวัดเชียงใหม่**

วันที่​ 21 มีนาคม พ.ศ.2566​ เวลา​ 09.50 นาฬิกา พลเอก​ สิงห์ศึก​ สิงห์ไพร​ รองประธานวุฒิสภา​ คนที่หนึ่ง​ และประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค​ ครั้งที่ 3 ณ​ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น​ 2​ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย​มี นางสุวรรณี​ สิริเวชชะพันธ์​ สมาชิกวุฒิสภา​ และประธานอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์​ เป็นผู้กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับโดย​ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) คณะกรรมการประขาสัมพันธ์​ วุฒิสภา​ และคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์​ วุฒิสภา​เข้าร่วมในพิธีเปิดและการสัมมนาในครั้งนี้

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา​ ณ​ สถานที่จัดงาน​ จำนวน​ 90 คน​ และสื่อมวลชนจากจังหวัดในภาคเหนืออีก​ 16 จังหวัด​ รวม​ 80 คน​ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ​ Zoom​ Meeting​ รวมมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน​ 170 คน

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยาย เรื่อง บทบาทของสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนสังคมร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา การเสวนา เรื่อง สื่ออย่างไรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวุฒิสภา โดยผู้แทนสื่อมวลชนจากวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออนไลน์ ดำเนินการเสวนาโดย นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา และการบรรยาย เรื่อง สื่อสารยุคใหม่ทำอย่างไรให้ปัง โดย นายธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ รวมถึงการนำเสนอเพื่อขับเคลื่อนเศรษกิจสร้างสรรค์ล้านนา ประเด็น “วุฒิสภาดันแพลทฟอร์มล้านนาสร้างสรค์ (Creative Lanna Community Platform” โดย นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสรุปผลการสัมมนา โดย นางสุวรรณี​ สิริเวชชะพันธ์​ ประธานอนุกรรมการ

ผลสำเร็จจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย การสร้างความคุ้นเคยกับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ และสื่อมวลชนภาคเหนือ การรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและนำเสนอผลงานและกิจกรรมของวุฒิสภา รวมไปถึงการนำเสนอช่องทางการติดต่อสื่อสารกับวุฒิสภา ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการนำเสนอข่าวสารอย่างรอบด้านของสื่อมวลชนในภูมิภาค

นายสาธิต สีหฤทัย ผู้สื่อข่าวทอปนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการสัมมนากับสื่อมวลชนทั้งออนไซต์และออนไลน์ ได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการสื่อสารบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ได้เห็นผลงานที่ผ่านมาของวุฒิสภา ซึ่งจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ พร้อมกับขอบคุณท่านรองประธานวุฒิสภาและคณะที่ให้โอกาสสื่อมวลชนภาคเหนือได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ได้เข้าใจถึงการทำงานของสมาชิกวุฒิสภาว่ามีกระบวนการในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างไร ที่สำคัญสมาชิกวุฒิสภาได้ช่วยประสานในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรผ่านช่องทางไหนบ้าง โดยเฉพาะการประสานงานตามกรอบหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาจนเกิดผลสำเร็จมากมาย และสื่อมวลชนก็จะได้ทำหน้าที่เผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ของวุฒิสภา

อย่างไรก็ตามในการทำงานเพื่อประชาชน นั้น อยากให้สมาชิกวุฒิสภาได้ปรับในส่วนของการทำงานและการสื่อสารเพื่อให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ภายใต้กรอบหน้าที่และอำนาจที่มีอยู่เชื่อว่าหากท่านใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่จะทำให้การทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป