ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
 
เป็น Honorary Chairของ กรรมการจัดงาน SIGGRAPH ASIA2017
 
ผมได้รับเกียรติเป็น Honorary Chair ของ กรรมการจัดงาน SIGGRAPH ASIA2017 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ เดือน พฤศจิกายน 2017ครับ
 
ผมมาที่มาเก๊าเพื่อร่วมรับมอบงานภารกิจในนาม คณะกรรมการบริหารการจัดงานนี้ของประเทศไทย... ที่ชนะ bid ด้วยการร่วมกันระหว่างสสปน. กับสมาคมแอนิเมชั่นและกราฟฟิคไทย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทย ในการได้เป็นเจ้าภาพงาน Asia SIGRAPH ปี 2017...ในเดือนพย. ปี 2017
จัดเป็นงานใหญ่มากสำหรับอุตสาหกรรม content and computer graphic สากล โดยจะมีคนในสายเกมส์.. สายออกแบบกราฟฟิค..แอนิเมชั่น...Artificial intelligence และ Augmented reality บินเข้ามาร่วมงานแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านนี้ที่ ไบเทค บางนา ถึงเจ็ดพันคนจากทั่วโลก..ในระหว่างวันที่ 27-30 พย. 2017...ครับ
 
Special Interest Groups หรือ SIG มีอายุการรวมกลุ่มทำExibition สาขาต่างๆมานานกว่าสี่สิบปี...
ปรากฏว่าสายcomputer graphic... Augmented reality...Artificial intelligence ..แอนนิเมชั่น...และกลุ่มemerging technologies อย่างนี้..ได้ขยายตัวเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดา SIG ด้วยกัน...และโตสุดในโลกด้วยฝีมือคนเอเซียนี่เองครับ...
คนตะวันตกคิดเทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นมา..เพื่อใช้งานในการสร้างและควบคุมบังคับระบบ..แต่คนเอเซียใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวกันนี้ เพื่อสื่อสารระหว่างกันมากกว่า... (น่าจะมาจากข้อจำกัดด้านภาษาที่คนเอเซียจะใช้สื่อสารระหว่างกันที่เป็นตัวเร่งอย่างไม่ตั้งใจ)
ผมจึงเห็นชัดขึ้นมากทีเดียวครับ..ว่าดิจิทัลไทยแลนด์ก็ดี...ไทยแลนด์ 4.0ก็ดี... creative economy ก็ดี...ถ้าได้รู้จักผสมผสานกับเทคโนโลยีด้านนี้ที่คนไทยที่ทำงานอย่างมีพรสวรรค์...เราจะสามารถสร้างอะไรที่มีเสน่ห์ออกมาได้อีกมากมายจริงๆ