ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

The Leader Insight ในหัวข้อ "ปั่นร้อยใจไทย เกาะกง เชื่อมสัมพันธ์ไทย กัมพูชา’’

ปั่นร้อยใจไทย เกาะกง เชื่อมสัมพันธ์ไทย กัมพูชา l The Leader InSight l 11 ส.ค. 65 ปั่นร้อยใจไทย เกาะกง เชื่อมสัมพันธ์ไทย กัมพูชา กับ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และ ทิศทางเศรษฐกิจ หลังจาก กนง.ขึ้นดอกเบี้ย โดย ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ในรายการ The Leader Insight วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ฟังทางวิทยุ ร.ด.F.M.๙๖.๐ และออนไลน์ที่ www.zaabnews.com ไลฟ์สดทาง https://www.facebook.com/zaabnewsradio Youtube : zaabnews
ชมย้อนหลังที่ www.SmeMedia.Com

 


สามารถรับชมรับฟังย้อนหลังทาง

https://www.facebook.com/zaabnewsradio/videos/386020876949569

.

ที่มา

https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

-------------------------------------------------

The Leader InSight สัมภาษณ์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รวมทุกตอน

-------------------------------------------------