ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

The Leader Insight ในหัวข้อ "…จบกันทีกับคำว่า คุกมีไว้ขังคนจน…’’

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 สถานีวิทยุ FM 96.0 Mhz. ขอเชิญรับฟัง บทสนทนาในรายการ The Leader Insight ในหัวข้อ "…จบกันทีกับคำว่า คุกมีไว้ขังคนจน…’’

ชวนทำความรู้จักร่างกฏหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาล่าสุด ที่จะเป็นทั้งการปฏิรูปทั้งขั้นตอนการตรากฏหมาย ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความยืดหยุ่น ลดการใช้โทษปรับอาญาจนเฟ้อ และทำให้ไม่ต้องมีการบันทึกประวัติอาชญากรรมสำหรับการปรับเป็นพินัย ในความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฏหมายนับร้อยพระราชบัญญัติ ด้วยผลของพระราชบัญญัตินี้ฉบับเดียว

โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย ของรัฐสภา เวลา 9.05-9.30น. ดำเนินรายการโดย จิระ ห้องสำเริง ออกอากาศสดทางคลื่นความถึ่ FM 96.0 Mhz.


สามารถรับชมรับฟังย้อนหลังทาง

https://www.facebook.com/zaabnewsradio/videos/1239057660258421/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

.

ที่มา

https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

-------------------------------------------------

The Leader InSight สัมภาษณ์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รวมทุกตอน

-------------------------------------------------