ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

The Leader Insight "ชงแนวทางแก้ฝุ่นวิธีใหม่ๆ ให้คนไทยพิจารณา"

 

"ชงแนวทางแก้ฝุ่นวิธีใหม่ๆ ให้คนไทยพิจารณา" โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ในรายการ The Leader Insight วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุ ร.ด.F.M.๙๖.๐ ดำเนินรายการโดย จิระ ห้องสำเริง

ออนไลน์ทางเวบไซต์ www.zaabnews.com

Facebook : zaabnewsradio www.facebook.com/zaabnewsradio

Youtube : @BizSme

ชมย้อนหลังได้ที่

www.SmeMedia.Com.Com 

https://fb.watch/kBh27KkKiD/

https://youtu.be/7VRUbgLmjgs

 

ที่มา

https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

-------------------------------------------------

The Leader InSight สัมภาษณ์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รวมทุกตอน

-------------------------------------------------