ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

The Leader InSight การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลคุณค่าที่มาพร้อมมูลค่า

 

รายการ The Leader InSight วันที่ 25 พ.ค. 66 เวลา 09.00-10.00 น. โดย จิระ ห้องสำเริง Tourism for All การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล คุณค่าที่มาพร้อมมูลค่า โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีต รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินรายการโดย จิระ ห้องสำเริง

ติดตามได้ในรายการ The Leader Insight วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุ ร.ด.F.M.๙๖.๐ และ ออนไลน์ทาง

 

เวบไซต์ www.zaabnews.com

Facebook : zaabnewsradio www.facebook.com/zaabnewsradio

Youtube : @BizSme https://youtu.be/jJOrwjxaQPo

ชมย้อนหลังได้ที่ www.SmeMedia.Com.Com

ที่มา

https://www.facebook.com/Weerasak-Kowsurat

-------------------------------------------------

The Leader InSight สัมภาษณ์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รวมทุกตอน

-------------------------------------------------