ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

thzh-CNenjalo
เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ชวนคิดชวนคุยไปด้วยกันกับ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา

 

ผ่ากลยุทธ์พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค ธุรกิจท่องเที่ยวจะเป็นพระเอก...ฟื้นเศรษฐกิจได้ จริงหรือไม่ 

โควิดระลอกใหม่ยังน่ากังวลมากน้อยแค่ไหน ??? นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนจะกลับมาได้เมื่อไหร่ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาครัฐเดินมาถูกทางแล้วใช่หรือไม่ กลยุทธ์การท่องเที่ยวปี 66 ควรเป็นอย่างไร

FM Radio 96.5 Mhz. ชวนคิดชวนคุยไปด้วยกันกับ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ติดตามได้ใน Thinking network วันนี้ 14 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เที่ยงครึ่ง เป็นต้นไป ดำเนินรายการโดย ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย