ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org

เว็บไซต์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ www.weerasak.org
มีความมุ่งมั่นเเละตั้งใจในการเผยแพร่เรื่องราวความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป
มองโลก มองความยั่งยืน
จบปริญญาโท กฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อดีตสมาชิกในบ้านพิษณุโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีประสบการณ์พัฒนานโยบายสาธารณะมาต่อเนื่อง เป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นเเละมีอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความเท่าเทียม การพัฒนาประเทศไทยให้มีความทันสมัย เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดถ้ำยาภูลังกา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำจตุปัจจัยถวาย วัดถ้ำยาภูลังกา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๑๒ ปี ขาล) เนื่องด้วย วัดถ้ำยากูลังกา มีโครงการบูรณะและปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างเสนาสนะสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ และญาติโขมได้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนา จึงขอบอกบุญมายังท่านพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา และญาติโยมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้

ขออนุภาพแห่งคุณพระศรี รัตนตรัย จงคลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิกาณธนสารสมบัติทุกเมื่อเทอญ ประธาน สมาชิกวุฒิสภา คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ คุณภพพิสิษฐ - คุณพิญญานันท์ สุขะพิสิษฐ์ และคุณพิสุทธิ์ .- คุณคารณี เคชะไกศยะ